Project Details

Description

Lifelong Learning i lyset af hvordan anerkendelsen af kortvarige uddannelseskurser kan bidrage til kompetenceudvikling i feltet efter-og videregående uddannelser.

Key findings

Micro Credential Konference den 11.10.2021 på VIA Campus Horsens
StatusFinished
Effective start/end date03/05/2131/03/22

Collaborative partners

  • Danmarks Akkrediteringsinstitution (Project partner) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • management, organizational development and innovation
  • didactics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.