Project Details

Description

Forprojekt der ser på det tiltagende miljøproblem omkring mikroplast fra tekstil. Selvom kun en lille del af mikroplast problematikken kan føres tilbage til produkter fra livsstilsbranchen, er mikroplast shredding og release vigtigt at få reduceret. Der bliver derfor behov for at opsamle og formidle viden omkring en forståelse for de mekanismer der udløser mikrofibre i tekstil og beklædning, og at anvise mulige løsninger. Viden der også skal stilles til rådighed for forbrugerne, så brugsfasen også tages med i betragtning.
Projektet bygges op omkring forskningsbaseret viden og innovation, hvor viden skal konkretiseres og omsættes, så den kan anvendes både af virksomheder, designere og slutbrugere.
Formidlingsaktivitet gennem publikation, cases, workshops, webinarer eller konferencer.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2231/12/22