Mobilvideo produktion - bæredygtig videreuddannelse

Project Details

Description

I projektet ser vi på hvordan virksomhedskurser i mobil videoproduktion designes og gennemføres, så deltagerne får de relevante færdigheder, og mobil videoproduktion efterfølgende tilfører nye muligheder for kursisterne i deres daglige arbejde.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1731/05/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.