Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence

Project Details

Description

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som en tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Dette projekt har derfor til formål at udvikle undervisningstiltag, der kan bibringe studerende sådanne sproglige tillægskompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Udviklingen af disse undervisningstiltag baseres på en række delprojekter sammen med projektets samarbejdspartnere, hvor sprogforhold i forskellige uddannelsesinstitutioner afdækkes. Denne undersøgelse består af en kombination af kvantitative (spørgeskema) og kvalitative metoder (f.eks. observation og dialog), og vil blive grundlaget for at udvikle generiske og fleksible undervisningsmodeller, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsproglige kompetencer i uddannelsessystemet. CLIL, blended learning og IT vil være centrale elementer i udarbejdelsen af disse modeller. Ud over modellerne, omfatter projektets resultater også en rapport over afdækningsarbejdet, delprojekternes evaluering samt anvendelsesvejledninger for modellerne.
Short titleSprog som tillægskompetence
AcronymMUST
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2031/10/22

Collaborative partners

  • University of Copenhagen (lead)