Project Details

Description

Projektet søger både at afdække hvordan, der arbejdes med modeller og modellering i naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi i folkeskolen og at udvikle og afprøve undervisning i modeller og modellering
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1831/01/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.