Modellering i matematik og naturfag på mellemtrinnet

Project Details

Description

Projektet er rettet mod udvikling af grundskolelæreres kompetencer til at undervise i modelleringsbaseret undersøgelse og matematisk modellering i tværfaglige forløb i matematik og naturfag på mellemtrinnet for at øge elevernes forståelse af komplekse naturfaglige fænomener. Lærere, der deltager i projektet, får inspiration fra tilrettelagte kurser. På kurserne inddrages lærernes egen undervisningspraksis i reflekterende dialoger. Projektet vil basere sig på workshops og fokusgruppeinterviews af deltagende lærere samt inddragelse af elevartefakter. Projektet vil komme med handleanvisninger til kompetenceudvikling af lærere i forhold til brug af modelleringsbaseret undersøgelse og matematisk modellering i tværfaglig undervisning.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2131/12/22