Project Details

Description

Lærere i modtagelsestilbud for nyankomne elever med dansk som andetsprog kan opfattes som ’frontlinjemedarbejdere’ på linje med sundhedspersonale og socialrådgivere. Når geopolitiske spændinger på verdensplan fører til ufrivillig migration, får det umiddelbare konsekvenser i modtagelsestilbuddene i de modtagende lande. Tilbage i 2015 modtog modtagelsesklasselærere et stort antal syriske flygtninge; i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 kom ukrainske børn og unge til at udgøre en central ny elevgruppe i modtagelsestilbud. I dette pilotprojekt kaster vi lys over danske modtagelsesklasselæreres rolle som frontlinjemedarbejdere gennem observationer i modtagelsesklasser og interviews med modtagelsesklasselærere.
StatusActive
Effective start/end date01/02/2431/10/24

Keywords

  • schools, courses and institutions