MOOC - Supplerende undervisningsfag i kristendomskundskab/religion

Project Details

Description

MOOC består af en trefaset studiemodel, som gør det muligt at få undervisningskompetence i et fag, som en lærer måske i årevis har undervist i.

Kompetenceudviklingsforløbet foregår i tre indbyrdes forbundne faser:

Selvevaluering og samtale

Studiearbejde
Tilegnelse af viden i en åben digital platform (MOOC)
Undervisning, individuel vejledning, holdvejledning og fagligt forum

Eksamen (Kompetencemålsprøve).
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1431/08/16

Keywords

  • skill development

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.