MOOCs til efteruddannelse af folkeskolelærere.

Project Details

Description

Formålet med projektet er generering af didaktiske designprincipper som kan guide udvikling, produktion og gennemførelse af forløb med MOOCs, der er tilpasset erfarne skolelæreres forskellige kompetenceudviklingsbehov. Projektet skal samtidig belyse hvad der i praksis har betydning for realisering, legitimitet og effekt af forløb med denne type MOOCs.
Projektet er metodisk inspireret af Design Based Research. Didaktiske designprincipper udvikles gennem iterative designeksperimenter i et samarbejde mellem forskere, undervisere fra UCSJ og erfarne folkeskolelærere. Projektet har et anvendelsesorienteret perspektiv og skal bidrage til at løse den efteruddannelsesopgave som er udløst af Folkeskolereformen. Her skal mere end 10.000 folkeskolelærere i Danmark, som gennem flere år har undervist i et fag uden formelle kompetencer nu have en formel uddannelse i faget, og kommuner efterspørger derfor fleksible efteruddannelseskoncepter som adaptivt kan tilpasse sig lærernes personaliserede læringsbehov.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1531/12/17