Motivation gennem teknologiforståelse

Project Details

Description

Københavns Kommunes Område Nørrebro/Bispebjerg ønsker at skabe nye læringsmiljøer via makerspaces og kompetenceudvikling i teknologiforståelse. Læringsmiljøerne skal være med til at understøtte, at digital dannelse og teknologiforståelse indgår didaktisk på tværs af fagene i undervisningen. Eleverne skal opnå større motivation ved, at de gives muligheden for at kunne være undersøgende og eksperimenterende gennem nytænkende og
eksperimenterende læringsmiljøer.
Målet er at, eleverne i deres skolegang skal motiveres samt opnå kompetencer og
færdigheder indenfor: ideudvikling, procesforståelse og produktudvikling. Eleverne skal motiveres og dannes til at forholde sig både konstruktivt og kritisk til den teknologiske udvikling. Målet er også at skabe højere grad af chancelighed gennem udvikling af nye færdigheder for områdets børn og unge på tværs af socioøkonomiske forhold, etnicitet og køn.
Future Classroom Lab varetager kompetenceudviklingen af i alt 300 lærere og pædagoger, samt et særligt forløb for alle de 11 deltagende skolers ledelser.
Projektet er støttet af Villum Fonden.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2230/06/26

Keywords

  • schools, courses and institutions