Musik som inklusionsværktøj i et neuropædagogisk perspektiv i folkeskolen

Project Details

Description

Musikundervisning i folkeskolen er ikke nogen ny foreteelse. Musikfaget har en omfattende og bredt sigtende pædagogisk tradition, som rækker langt tilbage i vestlig dannelses- og uddannelseskultur. Det betyder dog ikke at musikaktiviteter automatisk vil have en inkluderende effekt.. For at skabe en tydelig effekt gennem brug af musik som inklusionsværktøj, er det vigtigt at lærere og pædagoger klædes på til at bruge ny hjerneteorisk og neuropædagogisk viden om musikkens påvirkning af hjernen. Det vil skabe et nyt og anderledes refleksionsrum for den pædagogiske brug af musikken. "Ud over viden og analyseværktøjer så kan neurovidenskaben endvidere give lærer og pædagoger nogle kommunikative og evalueringsmæssige værktøjer til det monofaglige og tværfaglige arbejde. Mange lærere og pædagoger oplever at få deres faglige sprogkode suppleret med neuropsykologiske termnologier, og det muliggør bl.a. en mere faglige og tværfaglig debat omkring eleverne, læring og inklusion
Projektet vil derfor sætte fokus på, hvordan musik og musikbaserede metoder kan bidrage og fremme inklusion i et neuropædagogisk perspektiv."

Med udgangspunkt i et neuropædagogisk perspektiv er formålet med projektet at undersøge hvorledes musikbaserede metoder kan fremme inklusion og læring i folkeskolen.
Projektet vil bidrage med ny viden om brug af og betydningen af musik i arbejdet med inklusion. Projektet præsenterer grundelementerne af en neuropædagogik på basis af eksisterende neuropsykologisk indsigter.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1530/06/16

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aalborg University (Project partner)

Keywords

  • public school