Musikalsk kvalitet i dagtilbud

Project Details

Description

Musik og musikalske samspil spiller afgørende betydning for, hvordan vi bliver til som mennesker, særligt i barnets tidligste år.

Projektet undersøger, hvad der kendetegner musikalsk kvalitet i dagtilbud, og hvorledes pædagogiske medarbejdere kan støtte, guide og rammesætte musikalske samspil og aktiviteter med udgangspunkt i disse kvalitetskriterier.
Målet er at udvikle et refleksionsredskab, der henvender sig til udøvende praktikere og undervisere, og som kan anvendes direkte til og i det refleksive arbejde med musikalske samspil i dagtilbud.
Det udvikles på baggrund af dels en kortlægning af nationale og internationale teoretiske og empiriske studier, dels ekspertinterviews med centrale musikpædagoger med tilknytning til danske dagtilbud. Børneperspektiver og leg er centralt.
StatusActive
Effective start/end date01/12/2030/09/22