Musikalsk samvær i eget hjem

Project Details

Description

Forskning viser, at musikaktiviteter på mange områder er berigende for livskvalitet, sociale kompetencer og kognitive funktioner hos mennesker med demens. Undersøgelser er ofte foretaget på plejehjem og centre, hvor det er personalet, der er indgået i de musikalske aktiviteter med mennesker med demens. Der er ikke foretaget meget forskning, der retter sig mod betydningen af musikaktiviteter, hvor mennesker med demens er sammen med nære omsorgspersoner.

Det er et vilkår i Danmark, at der ikke er økonomiske ressourcer i sundhedssektoren eller tilstrækkeligt uddannede musikterapeuter til, at det er muligt, at tilknytte professionelle musikterapeuter hos alle familier, hvor den ene part er demensramt.

Musik er en central del af hver enkelt CST-session. Det musikstimulerende indhold har fokus på en palet af musikalske samværsformer, som der ønskes at udvikle på.

Med udgangspunkt i, at hjemmet er den trygge ramme for mennesket med demens, og at den nære relation/familie kan nyde godt af en meningsfuld og nydelsesmæssig samværsrelation, er fokus i projektet at udvikle en prototype til en app*, der kan anvendes uden professionelles tilstedeværelse.

Key findings

App´en skal konstrueres således, at de musikalske aktiviteter er personafstemte og med udgangspunkt i musik og livshistorie. Derudover er formålet med app’en, at den skal være nem at betjene. Dette skal være motiverende og støttede for familie eller andre nære pårørende, således at de måske grænseoverskridende barrierer, der kan være i forhold til at indgå i musikalske aktiviteter, bliver nemmere at håndtere.
StatusFinished
Effective start/end date03/01/2231/12/23

Collaborative partners

  • Silkeborg Kommune (lead)

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • social work and social conditions