Project Details

Description

Projektets formål er, at anvende og udvikle musik som metode i en socialpædagogisk og tværfaglig opgaveløsning ved vedligehold og genoptræning af senhjerneskadede.
Musiksyn og udgangspunkt for projektet er, at musikalske handlinger sker på baggrund af implicitte handlinger, at musikkens mening og betydning er koblet til det enkelte individ både genre- og stilmæssigt og gennem den måde, de udføres i praksis.
Det metodiske i projektforløbet foregår ved, at medarbejdere på samarbejdsinstitutionen kompetenceudvikles indenfor musikteoretiske forståelser, musikalske handlinger og didaktiske værktøjer, at der etableres refleksionsrum for frontmedarbejdere på samarbejdsinstitutionen, at der gennemføres fokusgruppe interview af frontmedarbejder og øvrige medarbejdere og ved analyse af iagttagelsesskemaer og videomaterialer, som er indsamlet undervejs i udviklingsprojektet.

På baggrund af data udarbejdes eksemplariske og teoribegrundede case-eksempler, hvor musik er anvendt som metode. Case-eksemplerne indgår i en artikel og til udvikling af undervisningsmateriale.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1301/08/14

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Bo, Rehabiliterings- og Aktivitetscentret i Hammel (Project partner)

Keywords

  • didactics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.