Når evaluering tager livtag med folkeskolen

  • Andersen, Mia Lund (Co-researcher)
  • Kvols, Anja Madsen (Co-researcher)
  • Schou, Lotte Rahbek (Co-researcher)
  • Raalskov, Anne Marie Haubro (Co-researcher)
  • Nørgaard, Lars (Co-researcher)
  • Hvidbjerg, Conny (Co-researcher)
  • Bærenholdt, Jørgen (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet har fokus på den nye evalueringskultur - herunder de nationale tests – i forhold til:
- indvirkning på lærernes undervisning og elevernes situation
- om nationale test er et kvalificeret pædagogisk redskab i lærernes pædagogiske arbejde
- om lærere finder, at deres pædagogiske råderum evt. kunne udnyttes og udvikles på andre måder
Projektet undersøger, gennem en række kvalitative forskningsinterviews, hvordan indførelsen af nye evalueringskrav, herunder de nationale test, indvirker på eleverne og på lærernes didaktiske beslutninger - forstået som lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen i forhold til valg af mål, indhold og metoder. Herudover er intentionen at projektets fund efterfølgende giver anledning til at involvere lærere og lærer- og kandidatstuderende i en almen pædagogisk diskussion omkring en ny vej for fremtidens skole i en test- og evalueringskultur.
StatusFinished
Effective start/end date31/08/1512/04/16

Keywords

  • schools, courses and institutions