Når teknologi fremmer deltagelse - fase 2

Project Details

Description

Med særlig fokus på deltagelsesaspektet at undersøge: hvordan borgere med funktionsevnenedsættelser oplever deres mulighed for fuld deltagelse, både i den fysiske og den virtuelle verden samt hvilke ændringer, de ved eller forestiller sig, vil gøre en forskel.
At afdække hvilken personlig og samfundsmæssig betydning/ressource der kan frigøres ved, at fokusere på aktivt medborgerskab, set med brugerens øjne. Hvad er henholdsvis push, pull, weight for borgeren med funktionsnedsættelse, set i forhold til aktiv medborgerskab

Projekt tager udgangspunkt i brugerdreven innovation med henblik på at udvikle konkrete produkter/serviceydelser, med et teknologisk islæg Brugerdreven Innovation kan inddeles i kategorier, hvor man skelner mellem hvordan projektet inddrager brugerne, Formålet her er at innovere på baggrund af brugernes erkendte behov for deltagelse ved at anvende lead user-metoden, hvor brugerne indgår i samarbejder på workshops med særligt avancerede brugere. Udover brugere, medvirker studerende i forløbet som projektmedarbejder.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1201/11/13

Keywords

  • user surveys