Når teknologi fremmer deltagelse - fase 3

Project Details

Description

Fase 3 i projektet har fokus på at finde frem til konkrete produkter/serviceydelser, evt. med et teknologisk islæg, der ifølge borgeren vil fremme og facilitere til øget brugerdeltagelse og aktivt medborgerskab
Formålet er at skabe nye radikale innovationsløsninger, som løser de behov som borgeren har udpeget.
De studerende inddrages i processen som projektdeltagere samt som facilitatorer af workshops.

Projekt tager udgangspunkt i brugerdreven innovation med henblik på at udvikle konkrete produkter/serviceydelser, med et teknologisk islæg Brugerdreven Innovation kan inddeles i kategorier, hvor man skelner mellem hvordan projektet inddrager brugerne, Formålet her er at innovere på baggrund af brugernes erkendte behov for deltagelse ved at anvende lead user-metoden, hvor brugerne indgår i samarbejder på workshops med særligt avancerede brugere. Udover brugere, medvirker studerende i forløbet som projektmedarbejder.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1401/03/15

Keywords

  • user surveys