Project Details

Description

Børns og unges trivsel har i de sidste 15-20 år været et centralt opmærksomhedspunkt for forældre, politikere og fagprofessionelle, og følgelig er trivsel på mange forskellige måder blevet operationaliseret i form af tests, surveys, selvevalueringer, mm.
Men hvordan kan vi forstå og (be)gribe trivsel? Hvorfor er begrebet ”trivsel” et nøglebegreb for det 21. århundredes barndoms- og ungdomsliv, og hvordan kan forskellige teorier og videnskabsteoretiske og metodologiske traditioner være med til at afdække og åbne feltet?
Disse – og mange andre relaterede spørgsmål – forsøger vi i det kommende år at blive skarpere på i dialog med undervisere og studerende i VIA. Vi tager udgangspunkt i læsninger af centrale tekster om trivsel og vil udarbejde et landkort over forskellige trivselsforståelser baseret på analyser i tid, rum og sted.
Formålet med vores arbejde og samarbejde er at skabe mulighed for mere grundlæggende diskussioner af trivselsbegrebet og en integrativ indkredsning af forståelser af og arbejde med børns trivsel.
StatusActive
Effective start/end date01/05/2328/06/24

Collaborative partners

  • VIA University College (Project partner) (lead)
  • Studerende (Project partner)

Keywords

  • children and youth