NaboHood

Project Details

Description

Ledet af Mikkel Høgsbro, Ane Kirstine Brandt og Mitte Wagner

Layman's description

I projektet ”Nabohood” arbejdes der med at udvikle: Kreativitet, improvisation, innovation, idéudvikling, projektudvikling og projektledelse med et hold studerende. Projektet lagde vægt på en udvidelse af UCC’s professionelle samarbejdsrelationer, ikke blot ”tværprofessionelt”, men også i forhold til andre sektorer: det private, frivillige organisationer og fonde og kulturlivet.
Short titleNaboHood
StatusFinished
Effective start/end date10/01/1731/05/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.