NAFA - Følgeforskning tilknyttet skoleudviklingsindsatserne

 • Madsen, Christina Dahl (Principle researcher)
 • Elmose, Steffen (Principle researcher)
 • Zhou, Chunfang (Co-researcher)
 • Mariegaard, Stine (Co-researcher)
 • Levinsen, Henrik (Co-researcher)

Project Details

Description

Danske naturfagslærere har behov for mere og kvalitativt bedre efter- og videreuddannelse. Dette er veldokumenteret i flere rapporter inden for de seneste år (Rambøll & Københavns professionshøjskole, 2019; Rambøll, 2018; Nielsen, 2017). Undersøgelserne peger eksempelvis på, at mange lærere har svært ved at sætte mål for og evaluere på elevernes læring samt udbytte af undervisningen, og at der helt grundlæggende mangler kompetencer til at motivere og interessere eleverne for naturfagene i grundskolen. Dette mærkes blandt andet ved markant mindre tilslutning til de naturfaglige ungdomsuddannelser, dette gælder både i forhold til optag af piger og drenge (Rambøll & Københavns Professionshøjskole, 2019). Selvom international forskning understreger den helt centrale værdi af læreres efteruddannelse for både eleven, skolen og samfundet (Continuing Professional Development – CPD), så har dette endnu ikke medført en tydelig ændring af udbud og kvalitet af efter- og videreuddannelsestilbud til naturfagslærere (Evagorou, Dillon, Viiri & Albe, 2015). Sammenlignet med andre OECD-lande ligger Danmark væsentligt under gennemsnittet, når der måles på, hvor ofte og i hvilket omfang grundskolens naturfagslærere tilbydes efteruddannelse (Nielsen, 2017). Som tilføjelse til problemfeltets kompleksitet hører dertil, at efter- og videreuddannelsesforløb, når de planlægges og gennemføres, ofte ikke medtænker lokale behov og skoleorganisatoriske rammebetingelser, hvorved muligheden for varige forandringer af naturfagsundervisningen reduceres (Van Driel, Meirink, van Veen & Zwart, 2012).
Der er således behov for at øge udbuddet af efteruddannelse til naturfagslærere i Danmark, såvel som, der er behov for at forskningsbasere disse kompetenceudviklingsdesigns for hermed at udvikle kvaliteten, opbygningen, indholdet og implementeringen af lærernes efteruddannelse.

Følgeforskning i NAFA
Nærværende følgeforskningsprojekt er dedikeret til forskning i NAFA’s udvikling, gennemførsel og kvalificering af netop nye modeller for kompetenceudvikling. NAFA’s skoleindsats udgør genstandsfeltet for dette projekt, hvilket i praksis betyder at forskerteamet følger, beskriver og analyserer den kommende konstruktion og afprøvning af kompetenceudviklingsforløb for naturfagslærere. Herunder dokumenteres og perspektiveres udbyttet ud fra et forskningsperspektiv.

Layman's description

Forskning i professionshøjskolernes udvikling af bæredygtig efter- og videreuddannelse af naturfagslærere i den danske grundskole. Her tages udgangspunkt i en systemisk forståelsesramme.

Key findings

Viden om systematisk design af, forskning i og kompetenceudvikling til naturfagslærere i den danske grundskole.
Short titleNAFA
StatusActive
Effective start/end date01/04/2201/07/25

Collaborative partners

 • Aalborg University (Project partner) (lead)
 • UCL University College
 • University of Southern Denmark
 • University College Absalon
 • University College Copenhagen

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • research designs, theory and method