NAFA udeskole og naturfag -kompetenceudviklingforløb for skoler i Nordfyns kommune

Project Details

Description

NAFA udeskole og naturfag i Nordfyns kommune
NAFA-projektet kobler sig på Nordfyns Kommunes politisk godkendte arbejde med Udeskole og Udedagtilbud, som bl.a. har til hensigt at give kommunens børn og unge en praksisnær og empatisk forståelse af verden uden for børnehusenes og skolernes matrikler. Målet med Udedagtilbud og Udeskole er læring med fokus på faglighed, trivsel, sundhed og værdien af at være aktiv i uderummet. Uderummet skal her forstås bredt som mulighed for at skolen åbner sig mod natur-, kultur- og samfundsaktiviteter, der foregår væk fra klasseværelset eller børnehusene – men er en integreret del af den daglige undervisning. Uderummet har både didaktisk, pædagogisk og sundhedsfremmende potentiale, inden for naturfaglig og almen dannelse.
I skoleåret 24/25 udrulles indsatsen på mellemtrin, børnehuse og dagplejen og i skoleåret 25/26 vil indsatsen også omfatte udskolingen. Kommunen ønske er at NAFA-projektet kobles på kommunens igangværende proces med at implementere Udeskole- og Udedagtilbud. NAFA bidrager både til udeskoledidaktisk og -pædagogisk kompetenceudvikling i bred forstand samt mere specifikt med et kompetenceløft af de naturfaglige aktiviteter bygge videre på erfaringer fra NAFA synergiprojekt , hvor lærerne via praksisnære aktionslæringsforløb oplevede succeser med udeskole didaktik i anvendelse. Erfaringer og metoder herfra ønskes nu anvendt i kompetenceudviklingen af lærere på mellemtrinnet – senere udskoling – i alle kommunens skoler, samt for det pædagogiske personale i alle kommunens børnehuse og dagpleje.
StatusActive
Effective start/end date01/02/2430/06/26

Collaborative partners

  • Nordfyns Kommune (Project partner)
  • NAFA Naturfagsakademiet (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • education, professions and jobs