National kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

  • Hartmann, Kell (Principle researcher)
  • Lund, Pia Beier (Principle researcher)

Project Details

Description

Udvikling af diplommoduler, samt design af kompetenceudvikling til styrkelse af dagtilbudsområdet i samarbjde med kommuner

Key findings

Aftale om kompetenceudviklingsforløb med kommuner i Regions Sjælland
Short titleStærke dagtilbud
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1701/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.