Nationale optagelses og vurderingskriterier for kvote 2 ansøgere på fysioterapeutuddannelsen

Project Details

Description

Ledernetværket ved fysioterapeutuddannelserne ønsker nedsat en arbejdsgruppe på max 3 personer, der skal revidere optagelseskriterier og adgangskrav, så de er tidssvarene ift. uddannelsens krav/behov og det omgivende samfund. Revisionen skal bla. indeholde en forenkling af de nuværende optagelseskriterier og adgangskrav, hvorved administration og udvælgelse af ansøgere optimeres. De revidere optagelseskriterier og adgangskrav skal være gældende fra og med optaget 2013. Arbejdsgruppen skal på baggrund af arbejdet udarbejde en indstilling til ministeriet.” (Jf. Kommissorium for arbejdsgruppe til revision af optagelseskriterier og adgangskrav for fysioterapeutuddannelsen i Danmark, 24.11.2011)
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1130/01/13

Collaborative partners

  • (lead)
  • Metropol EVU (Project partner)
  • University College of Nothern Denmark (Project partner)