Naturfagsakademiet

 • Sillasen, Martin Krabbe (Principle researcher)
 • Ørnby, Ivar (Principle researcher)
 • Balslev, Gitte (Principle researcher)
 • Wied, Kia (Principle researcher)
 • Juelgaard Larsen, Jens (Principle researcher)

Project Details

Description

Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

Formålet med NAFA er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.

Visionen for NAFA er, at den naturfaglige dannelse i Danmark styrkes med fokus på at øge børn og unges interesse og motivation for samt kompetencer inden for naturfag, så markant flere kan og vil omsætte naturfaglig viden til handlinger, der imødekommer samfundsmæssige udfordringer og dilemmaer.

Hovedmål
Formålet adresseres gennem tre hovedmål:

At naturfagsundervisningen på læreruddannelsen systematisk tager afsæt i naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden samt aktuelle erfaringer fra praksis.
At der er udviklet nye bæredygtige modeller for kompetenceløft i naturfag i grundskolen, der kan skaleres i form af et nationalt koordineret udbud.
At der er produceret nødvendig viden om naturfagsdidaktik, der i samspil med relevant naturvidenskabelig viden omsættes til forbedret undervisningspraksis.
Indsatser
For at opnå disse mål etablerer NAFA derfor tre nationalt koordinerede indsatser:

En indsats på læreruddannelsen om udvikling af undervisningen gennem kompetenceudvikling af læreruddannere i nationale og lokale professionelle læringsfæl­lesskaber (PLF’er) og praksissam­arbejder med partnerskoler mhp. udvikling af undervisningen
En indsats i grundskolen målrettet udvikling og afprøvning af bære­dygtige modeller for kompetence­udvikling mhp. at undersøge, hvilke kompetenceudviklingsmodeller der både kan tilgodese kommunernes og skolernes efterspørgsel og samtidig sikre langvarig forankring af læring
En forskningsindsats i form af etab­lering af Center of Excellence in Science Education (herefter CESE), som skal bedrive praksisnær forskning i tilknytning til hhv. den læreruddannelses- og skolerettede indsats mhp. at producere nødven­dig viden.
Short titleNAFA
StatusActive
Effective start/end date01/08/2131/07/28

Collaborative partners

 • University College Copenhagen
 • UCL University College
 • University College South Denmark (lead)
 • NAFA - Naturfagsakademiet
 • University College of Nothern Denmark
 • University College Absalon
 • Aalborg University
 • Aarhus University
 • University of Copenhagen
 • University of Southern Denmark
 • Astra, Nationalt center for undervisning i Naturvidenskab, Teknologi og Sundhed.

Keywords

 • teacher education
 • natural science