Project Details

Description

VIA University College er en del af det konsertiet for det nye nationale center for udvikling af matematikundervisning (NCUM). NCUM opgave er at formidle viden om matematikundervisning og skal forene de danske matematikdidaktiske miljøer. 
Målene er bla. at:

Stille tilgængelig og anvendelig forskningsbaseret viden til rådighed til undervisere og pædagoger fra dagtilbud til ungdomsuddannelser, når de søger inspiration til matematikundervisning og matematik i hverdagen.
Forbinde udviklings- og forskningsmiljøer, skabe overblik over eksisterende forskning, støtte netværk i danske matematikdidaktiske miljøer og således sikre samspil på tværs af fag og institutioner.
Iværksætte udviklingsprojekter, der bidrager til praktiske tiltag i dagtilbud, grundskole, erhvervs- og gymnasiale uddannelser. 
Alt sammen for at bidrage og leve op til visionen om at danske børn og unge – fra dagtilbud til ungdomsuddannelser – oplever en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning.

VIA indgår i bestyrelsen og centrets ekspertgrupper og vil være en del af centrets aktiviteter i forbindelse med formidling, forskning og udvikling af matematikundervisning i Danmark.

Layman's description

NCUM er et national center for udvikling af matematikundervisning i Danmark.
Short titleNCUM
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/23

Collaborative partners

  • VIA Forsknings- og udviklingscenter for pædagogik og medborgerskab
  • NCUM Nationalt center for udvikling af matematik-undervisning (lead)
  • University College Copenhagen
  • The Danish University of Education
  • University of Copenhagen
  • Aalborg University

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.