Neuropædagogik og demens

Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge følgende:
Hvordan kan omsorgsarbejdet med mennesker med demens kvalificeres, så det afspejler en helhedsorienteret indsats, der kan rumme både det sundhedsfaglige og det socialfaglige paradigme i et helhedsorienteret, neuropædagogisk perspektiv?
På hvilken måde påvirker tilegnelse af neuropædagogisk viden den sundhedsfaglige forståelse af borgere med demenslidelser, og hvordan kan dette medvirke til at åbne for et mere tværprofessionelt samarbejde?

Key findings

Projektet viste, at det, som den neuropædagogiske tilgang først og fremmest bidrog med, var arbejdet med at gå bag om adfærden hos mennesker med demens og forstå disse mennesker ud fra et hjerne-krop-omverdensperspektiv og herunder inddrage livshistorie og tegnanalyse. Dette resulterede i, at narrativerne om de demensramte mennesker blev mere positive og konstruktive, og at der blev lagt vægt på relationsopbygning frem for opgaveløsning.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1831/10/20

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • social work and social conditions