New Age of Sport Management Education in Europe

Project Details

Description

Oplevelsesøkonomi er en hastigt voksende branche i hele den moderne verden. I vores del af verden er dens betydning blevet mere tydelig inden for de seneste årtier. Udbredelsen af markedet til at omfatte hele kontingentet, har givet medvirket til at forstærke udviklingen. At fastholde og udnytte potentialet kræver kvalitet og nye tankegange og løsninger.

New Age of Sport Management Education in Europe (NASME), er en undersøgelse af de nuværende kompetencekrav, der fremføres af repræsentanter for branchens mange forskellige nicher. Med afsæt i disse, har vi desuden afkodet de fremtidige ønsker til kompetente medarbejdere i fremtidens sport- og event branche.

Arbejdet med at kortlægge disse kompetencer skal ses i lyset af den rivende udvikling, der er sket indenfor branchen i de seneste årtier. Behovet for faguddannede inden for sport management er vokset voldsomt og kravene til medarbejdernes kompetencer er under stadig udvikling. For at løfte denne opgave kræves et tæt samspil mellem uddannelser og branchen. Resultaterne af NASME- undersøgelsen kan forhåbentlig skabe et frugtbart samspil.

Den danske sport- og eventbranche er forandret fra den idebaserede foreningsverden til en verden, hvor forretningsperspektivet er mere tydeligt. Man kan tale om tredje generationsstadiet i nogle af sportsgrenene, andre er på vej gennem afslutningen af første eller anden generation.

I Danmark blev sport management uddannelser etableret som et resultat af en første undersøgelse af den professionelle sport og event verden. AEHESIS undersøgelsen (Fröberg et. al., 2004) viste vejen til en ny uddannelse i Danmark, sammen med en lang række europæiske lande.

Det er vores håb, at vi med denne korte opsummering af de væsentligste resultater fra den samlede danske undersøgelse, (Nørgaard et. al., 2019), kan inspirere både uddannelsessystemet og branchen til et tættere samspil med forandringer til gavn for den fremtidige sport- og eventbranche.

De danske resultater er fremkommet som en del af et Erasmus+ samarbejde mellem 9 lande. Netop dette har betydet af de særlige danske forhold er blevet mere tydelige. Se mere herom på www.nasme.eu
Short titleNASME
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1731/10/19