Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne

  Project Details

  Description

  Projektets formål er at styrke grundskole og gymnasielærereres uddannelse i nabosprogsundervisning med særlig vægt på udvikling af nye naborsprogsdidaktiske metoder og ved at integrere nabosprog,
  modermåls- og fremmedsprogsfag tættere sammen videns- og praksismæssigt på lærer uddannelserne. Projektets formål er ligeledes at udvikle nye integrative metoder for nabosprogsundervisning tilpasset de nationale grunduddannelsers eksisterende strukturer, hvor der er tendens til at underprioritere
  nabosprogselementer i forhold til modersmåls- og fremmedsprogsundervisning. Med udgangspunkt i opbygningen af disse kompetencer i læreruddannelserne ønsker netværket med denne ansøgning samtidig at etablere grundlaget for, i første omgang, at udbyde fælles moduler i nabosprogsdidaktik og nabosprogskommunikation på læreruddannelserne og på længere sigt et joint study programme i nabosprogsdiaktik og nabosprogkommunikation.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1631/07/19

  Collaborative partners

  • University of Copenhagen (lead)
  • Lund University
  • Kristianstad University
  • University of Iceland
  • Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway.