Nordisk samarbejde for undervisning for bæredygtig udvikling

  • Thyssen, Maiken Rahbek (Principle researcher)
  • Korsager, Majken (Principle researcher)
  • Schie, Eldri (Principle researcher)
  • Næs, Helena (Principle researcher)
  • Manni, Annika (Principle researcher)
  • Olsson, Daniel (Principle researcher)
  • Kronvald, Ole (Principle researcher)
  • Bak Rasmussen, Jens (Principle researcher)
  • Åberg, Erika (Principle researcher)

Project Details

Description

De nordiske landene har som felles mål å fremme bærekraftig utvikling og i den nordiske strategien Ett gott liv i ett hållbart Norden understrekes viktigheten av at utdanningen deltar for å nå målet. Alle de nordiske landene har fulgt opp dette i ulik grad og i alle nasjonale læreplaner finnes både spor av og tydeligere mål til hvordan skolen skal jobbe med undervisning for bærekraftig utvikling.

Norden har en unik mulighet til å være en foregangsregion i utdanning for bærekraftig utvikling. Lærer og lærerutdanner – vi må vise vei og vise hele verden at vi tar våre elever og studenter på alvor. For å bidra til dette viktige arbeidet har Nordisk ministerråd gitt støtte til å utvikle en Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling.

Resultatet ble et nordisk samarbeid mellom lærerutdannere fra fire institusjoner i tre land; Karlstad universitet og Umeå universitet fra Sverige, Astra fra Danmark og Naturfagsenteret fra Norge. Målet var å designe en felles nordisk modell for å heve nordiske læreres kompetanse for undervisning for bærekraftig utvikling, slik at de selv kan utarbeide undervisningsforløp innen bærekraftig utvikling. Modellen baserer seg på det didaktiske tilbudet som gis i den norske satsingen i Den naturlige skolesekken, samt erfaringer og forskning fra Danmark og Sverige.

Key findings

Resultatatet af af samarbejdet et blevet en "Håndbogen Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for bærekraftig utvikling", som præsenterer et koncept til kompetenceløft af lærere inden for undervisning for bæredygtig udvikling - Hvad skal man undervise i og hvordan kan man gøre det:

I håndbogen er beskrevet:
EteEfteruddannelseskoncept med beskrevet kursusmodel
Didaktiske ubu-relevante temaer :Sammensatte problemstillinger, Elevdeltagelse og demokrati, elevers handlekompetence, tværfaglighed, evaluering af ubu-undervisning,

Maiken deltog i hele projekt , som repræsentant for Astra .det nationale center for undervisning i natur, sundhed og teknologi , og har deltaget i udviklingen af håndbogen i det nordisk samarbejdet støttet af Nordisk Ministerråd.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1501/07/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching