Ny leder i folkeskolen - Udvikling og professionalisering af samarbejdet mellem det pædagogiske personale

Project Details

Description

Et tværgående udviklingsprojekt mellem UC SYD, VIA UC, Københavns Professionshøjskole, UCL og UVM. "Praksisnære forløb til kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen".
Formål:
For at underbygge nye lederes arbejde med centrale skoleledelsesopgaver udvikles en række kursusforløb, som giver nye ledere mulighed for at fokusere på centrale praktiske opgaver for skoleledelser. Kursusemnerne 1-5 omhandler og behandler grundlæggende og praktiske opgaver for skoleledelser og skal give deltagerne perspektiver og handlingsrum til at håndtere og løse opgaverne.

Hvert emne udbydes som et online-forløb med fokus på metoder og tilgange inden for det pågældende emne og med anvisninger til afprøvning, aktionslæring og refleksion i forhold til deltagernes egen praksis. Forløbene designes som Fleksible Online Spaces (FOS), så materialer og forløb kan tilgås gennem emu.dk med henblik på at sikre, at det kan indgå i de nye lederes praktiske dagligdag.

Indeværende delprojekt har fokus på udvikling af emne 4: Udvikling og professionalisering af samarbejdet mellem det pædagogiske personale
StatusFinished
Effective start/end date26/02/1831/01/19

Keywords

  • internetbased education
  • management, organizational development and innovation
  • teachers