Nye briller i det pædagogiske arbejde i dagtilbud i Mariagerfjord kommune

  • Næsby, Torben (Principle researcher)
  • Mortensen, Lars (Co-researcher)
  • Meyer, Helle (Co-researcher)
  • Larsen, Gitte (Co-researcher)
  • Egebrønd, Marianna (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet er afviklet i perioden 2007 til 2009. Projektets overordnede formål er ifølge projektansøgning til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender at tilvejebringe ny viden om indsatser og metoder, der kan bidrage til et kvalitetsløft i dagtilbud. Projektets specifikke formål er at understøtte arbejdet med læreplaner i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og at højne kvaliteten af indsatsen over for børn med særlige behov for støtte ved:
• at systematisere og synliggøre tværfaglig viden om børns udvikling,
• at give medarbejderne et værktøj, der giver mulighed for at støtte og vejlede forældre på en pædagogisk og tidssvarende måde,
• at medarbejderne udvikler kvaliteten af samspillet med børnene.

Projektet omfatter samtlige dagtilbud for 0-6 årige børn (11 dagtilbud for 0-6 årige, 20 børnehaver for 3-6 årige) i Mariagerfjord Kommune.

Projektet består af følgende aktiviteter:
• Oprettelse af en database (www.legetek.dk), der med det såkaldte `Kompetencehjul´ systematiserer og anskueliggør viden om 0-6 årige børns udvikling gennem beskrivelse af aldersgruppens aktuelle udviklingstrin og udviklingsbehov samt kompetenceudviklende aktiviteter, materialer og legetøj. `Kompetencehjulet´ udarbejdes af et tværfagligt team af fagfolk og organiseres i forhold til de 6 temaer i Lov om Læreplaner. `Kompetencehjulet´ skal bruges af medarbejderne til kvalificering af læreplansarbejdet og støtten til det enkelte barns kompetenceudvikling, som et screeningsværktøj og i forældrevejledningen. På portalen oprettes endvidere en database for forældre: `Hvad nu far og mor?´
• Et uddannelsesforløb for medarbejderne i kommunens dagtilbud: `Relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP, International Child Development Programme)´ niveau 1 og 2 (www.ucn.dk).
StatusFinished
Effective start/end date31/07/0730/11/09

Collaborative partners

  • (lead)
  • Familiestyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (Project partner)
  • Mariagerfjord Kommune (Project partner)
  • Legetek.dk (Project partner)

Keywords

  • social work