Observationsstudie kompetenceudvikling mhbp udvikling af kønsbevidsthed blandt engenering-lærere

Project Details

Description

Observationsstudiet går forud for selve kompetenceudviklingen og har følgende formål:
Gennem et fokus på de udfordringer og blinde vinkler, som engineering-lærere møder i deres undervisning i relation til køn og kønsrelaterede problemstillinger, bidrager observationsstudiet til at kvalificere udviklingen af projektets kompetenceudviklingsmodul

Formålet er overordnet at bidrage med viden der kan indgå i udviklingen af projektets kompetenceudviklingsmodul med henblik på at kvalificere dette. Men det er vigtigt at understrege, at den viden baserer sig på et fokuseret observationsstudie, hvor der blandt andet er fokus på blinde vinkler og kønsbias
StatusFinished
Effective start/end date03/01/2230/06/22

Collaborative partners

  • Engineer the future (lead)