Offentlige-Private Alliancer (OPALL)

Project Details

Description

Innovativt samarbejde mellem virksomheder, kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner for at udvikle bedre velfærdsløsninger på børne-, unge-, ældre- og socialområdet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1231/12/14

Collaborative partners

  • (lead)
  • Væksthus Hovedstadsregionen (Project partner)
  • Dansk Industri (Project partner)
  • Dansk Erhverv (Project partner)
  • KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Project partner)
  • Technical University of Denmark (Project partner)
  • Foreningen af funktionærer og tjenestemænd (FTF) (Project partner)

Funding

  • Socialfonden

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.