Project Details

Description

En undersøgelse af omfanget og indholdet af undervisningen i genetik på sygeplejerskeuddannelserne i Danmark
StatusFinished
Effective start/end date04/01/1602/03/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.