OMI: Opkvalificerings- og mestringsforløb med fokus på inklusion

Project Details

Description

Nærværende er beskrivelse af bestillingsopgave fra UVM vedr. gennemførelse af to interventioner som er del af et større forskningsprojekt: Inklusionspanelet. Mere information om forskningsprojektet kan ses på www.inklusionspanelet.dk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/14

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Metropol EVU (Project partner)

Funding

  • Undervisningsministeriet

Keywords

  • social inclusion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.