Online-liv på kanten.Kortlægning af viden til brug for udvikling af uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme

  • Rasmussen, Lene Kofoed (Principle researcher)
  • Petersen, Kit Stender (Principle researcher)
  • Hansen, Marie Neergaard (Co-researcher)
  • Peters, Rikke (Co-researcher)
  • Lange, Jon Kristian (Co-researcher)
  • Nielsen, Palle Vest (Co-researcher)
  • Sass, Birgitte (Co-researcher)

Project Details

Description

I projektet, som løber fra august 2019 til udgangen af 2020, skal der foretages en kortlægning af viden om online-ekstremisme, (herunder en desk research af national og international relevant viden om feltet) vidensmiljøer og aktører, der beskæftiger sig med online-ekstremisme samt udvikling og afholdelse af en uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme målrettet kommunale medarbejdere. Projektet er forankret ved Professionshøjskolen Absalon, som har projektledelsen. UCL/HistorieLab varetager opgaver inden for alle delleverancer, hvis konkrete indhold aftales i samråd med Styrelsen og Absalon. UCL's primære opgaveløsning ligger inden for desk research, planlægning af co-creation workshop samt udvikling/afvikling af uddannelsesforløb. Bevillingsgiver er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Key findings

Desk research
Kortlægning af vidensmiljøer
Undersøgelse af behov hos målgruppen
Afholdelse af Co-creation workshop
Uddannelsesforløb
Evaluering
Short titleOnline-liv på kanten
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/12/20

Collaborative partners

  • University College Absalon (Project partner) (lead)
  • Red Barnet (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching