Onlineliv på kanten: Forebyggelse af online-ekstremisme blandt børn og unge.

Project Details

Description

Kortlægning af viden til brug for udvikling af uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme for kommunale medarbejdere, der arbejder med børn og unge

Layman's description

Vi udvikler en uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme blandt børn og unge for kommunale medarbejdere på baggrund af desk research over eksisterende materiale og samarbejde med repræsentanter for vidensmiljøer og praksisfeltet på området.
Short titleOnlineliv på kanten
StatusFinished
Effective start/end date23/08/1931/12/20

Collaborative partners

  • UCL University College
  • (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.