OPALL

 • Fraas, Stinne (Co-researcher)
 • Rasmussen, Ann (Principle researcher)

  Project Details

  Description

  Offentlige-private alliancer. Innovation i et samarbejde mellem kommuner, private virksomheder, DTU og Metropol. Studerende fra sundhedsuddannelserne deltager i et projekt om lys og lyd i daginstitutioner. Stinne Fraas er projektleder for de studerende.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/1231/03/15

  Keywords

  • promoting health
  • innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.