Opbygning af et udviklingsmiljø inden for analyseteknisk specialviden

 • Bergsøe, Merete Norsker (Co-researcher)
 • Rasmussen, Lars Holm (Principle researcher)
 • Knudsen, Jan Sanggaard (Co-researcher)
 • Kenskov, Dan (Co-researcher)
 • Lindqvist, Dan (Co-researcher)
 • de Vries, Lisbeth Elvira (Co-researcher)
 • Greve, Bo Bjørn (Co-researcher)
 • Nissen, Lise Rølmer (Principle researcher)
 • Thorup Nielsen, Martin (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Vor vision er at bidrage til løsningen af samfundsrelevante problemstillinger indenfor det teknisk/naturvidenskabelige/sundhedsvidenskabelige område - eksempelvist ved at udvikle analysetekniske metoder og generere data til forsknings- og udviklingsprojekter. Gennem projektet etableres derfor et aktivt udviklingsmiljø på Laborant- og Procesteknologuddannelserne, der i perioden 2013-2015 gennemfører en række forsknings- og udviklingsbaserede projekter. Aktiviteterne gennemføres med udgangspunkt i FrontLAB-Metropol og i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Studerende og undervisere inddrages i alle miljøets aktiviteter, hvorved det sikres at undervisningen gennemføres på baggrund af opdateret og relevant viden.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1331/01/16

  Collaborative partners

  • (lead)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Agilent Technologies (Project partner)
  • Technical University of Denmark (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.