Operation Morgenduft - Dynamiske værtskaber og værtskabende efter/videre uddannelser

 • Kristensen, Niels Heine (Co-researcher)
 • Ute Walter (Co-researcher)
 • Maltesen, Ture (Co-researcher)
 • Kristrensen, Helle Valbjørn (Co-researcher)
 • Sørensen, Hans Henrik (Co-researcher)
 • Andersen, Ellen Fogh (Co-researcher)
 • Justesen, Lise (Principle researcher)
 • Beck, Anne Marie (Co-researcher)
 • Kristensen, Søren Tange (Co-researcher)
 • Mahler, Kirstine Hartvig (Co-researcher)
 • Overgaard, Svend Skafte (Co-researcher)
 • Mortensen, Berit Jelsbak (Co-researcher)
 • Kiy, Nanna (Co-researcher)
 • Andersen, Michael Christian (Co-researcher)
 • Villadsen, Morten Lerche (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektets målsætning er at skabe forskningsunderbygget grundlag for efter-videreuddannelsesaktiviteter (EVU) på Professionshøjskolen (PH) Metropol for sundhedsprofessionelle og bidrager signifikant til den videnskabelige viden om institutionelle måltider og dynamiske måltidsværtskaber. Det stigende antal ældre forøger presset voldsomt på offentlige velfærdsydelser i disse år. Det har ført til øget fokus på rehabilitering i kommunerne, også på måltiderne for ældre på plejehjem. Indsatsen i forhold til måltiderne er begrænset primært på grund af manglende kompetencer blandt sundhedsprofessionelle. Ved at tage afsæt i et allerede afprøvet evidensbasseret koncept (The Breakfast Club) nytænkes måltiderne fra en statisk og passiv bespisning af ældre til en aktiv inddragelse og samskabelse i form af dynamiske måltidsværtskaber med udgangspunkt i den nye måltidsmodel ”Hospitable Meal Model”. Den efterfølgende implementering og forankring via Web -baserede-seminarer er grundlaget for at løse udfordringen med manglende kompetencer og inddrage ældre med en rehabiliterende tankegang i måltiderne samt lette presset på de offentlige velfærdsydelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1830/06/22

Keywords

 • health, nutrition and quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.