Project Details

Description

En kvalitativ undersøgelse af beboernes oplevelser af hjælp i Levefællesskabet i Århus.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

Keywords

  • homeless people

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.