Opmærksomhed på idrætsundervisning i indskolingen

Project Details

Description

Opmærksomhed på idrætsundervisning i indskolingen
Generelle anbefalinger og værktøjer til udvikling af idrætsundervisning med læring for alle elever i klassen, også dem med opmærksomhedsforstyrrelser.
Short titleOpmærksomhed på idrætsundervisning
StatusFinished
Effective start/end date15/01/1901/09/19

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.