Optimering af Sirius' feltdepot

Project Details

Description

Målet for projektet er at udarbejde retningslinjer til at planlægge sammensætningen af et feltdepot med hensyn til energibehov, energifordeling og soldaternes præferencer. Derudover vil vi udarbejde en vejledning til Sirius soldaterne, som de kan bruge på selve patruljeringen til at optimere deres timing af de forskellige fødevarer. Dokumentationen af arbejdet vil være registrering af soldaternes før og efter vægt og talje-hofte ratio samt deres tilfredshed med feltdepotet. Sirius ønsker at opnå en stabilisering i vægt fra udsendelsesdato til afsluttet tjeneste, samt større fokus på at bevare muskelmasse frem for fedtdepoter.

Projektet vil blive udført af undervisere såvel som studerende fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen og fra Bachelor in Global Nutrition and Health. Dette giver en enestående mulighed for praktisk erfaring for de involverede studerende samt et godt samarbejde både studerende og undervisere imellem. Sirius Patruljen, Arktisk Kommando vil være omdrejningspunktet for projektet, og de vil dermed også indgå i samarbejdet.
StatusFinished
Effective start/end date03/02/1422/09/14

Keywords

  • nutrition
  • physically active

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.