Project Details

Description

Formålet med projektet er at skrive en bog til pædagoger og pædagogstuderende, som giver lyst og mod til arbejdet med æstetik, kunst og kreativitet. Det er et væsentligt udgangspunkt i projektet, at ordene skal give mening og motivere til handling. Derfor indgår pædagogstuderende undervejs i skriveprocessen som redaktører med henblik på at kvalificere indholdet.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1801/12/20

Collaborative partners

  • Akademisk Forlag (lead)
  • University College Absalon

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions
  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.