The Danish Sign Language Dictionary

 • Troelsgård, Thomas (Co-researcher)
 • Pedersen, Mads Jonathan (Co-researcher)
 • Hårdell, Anne Kathrine Skov (Co-researcher)
 • Kristoffersen, Jette Hedegaard (Principle researcher)
 • Abildgaard, Eva (Co-researcher)
 • Kjeldsen, Kim Kanstrup (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Beskrivelse af det centrale tegnforråd i dansk tegnsprog. På baggrund af empiriske undersøgelser og sproglige analyser af tegns semantik, syntaks og fonologi, publiceres viden om dansk tegnsprogs leksikalske elementer. Siden 2016 er ordbogens indsamling af viden og analyser baseret på Korpus over dansk tegnsprog.

  Key findings

  www.tegnsprog.dk - en elektronisk ordbog over dansk tegnsprog
  AcronymODTS
  StatusActive
  Effective start/end date01/08/03 → …

  Keywords

  • sign language
  • Language
  • Media, communication and languages

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.