Overgange fra behandlingspsykiatri til lokalpsykiatri og sociale indsatser for voksne borgere med komplekse problemer

Project Details

Description

Overgangen mellem behandlingspsykiatri til socialpsykiatri og andre kommunale indsatser er ofte svær og fører til mangelfuld visitation og tab af informationer. Samtidigt med at kommunerne modtager flere borgere med mere komplekse lidelser og behov er der øget politisk fokus på overgange og sammenhæng.
Formålet er at undersøge hvordan sociale indsatser for borgere med komplekse problemer koordineres i overgangen mellem behandlingspsykiatri til lokalpsykiatri og socialt indsatser. Hvilke problem- og løsningsforståelser får betydning for sammenhængen i det tværprofessionelle samarbejde. Projektets empiriske nedslag er netværksmøder og forskningsdesignet er baseret på observation og stimulated recall interviews. Projektets genereret viden vil bidrage til at skabe helhedsorienterede indsatser, der imødekommer borgerens behov i de forskellige sektorer.
I forbindelse med forskningsprojektet udarbejdes et scoping review.
Short titleOvergange fra behandlingspsykatri til sociale indsatser
StatusActive
Effective start/end date01/01/2331/12/24

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • social work and social conditions
  • disease, health science and nursing