Oversættelse og kulturel tilpasning af undersøgelsesredskabet ”The Social Functioning in Dementia scale” SF-DEM

Project Details

Description

Forskere ved University College London har udviklet undersøgelses-redskabet ”Social Functioning in Dementia” (SF-DEM) til specifikt at undersøge social funktionsevne hos mennesker med demens. SF-DEM er et struktureret spørgeskema, hvor enten personen med demens (selvrapportering) eller en nærtstående pårørende (proxy-rapportering) interviewes. SF-DEM har vist tilfredsstillende måleegenskaber i undersøgelser fra England og Tyskland, men SF-DEM er ikke oversat til dansk. SF-DEM vil kunne anvendes i klinisk praksis til at undersøge og evaluere indsatser målrettet social funktionsevne hos borgere med demens. Derudover kan SF-DEM anvendes som effektmål i forskningsmæssig sammenhæng.

Layman's description

FORMÅL
At gennemføre oversættelse og kulturel tilpasning af undersøgelsesredskabet ”Social Functioning in Dementia” (SF-DEM) fra originalsprog (engelsk) til dansk. Både versionen til personen med demens (PwD) og proxyversionen (proxy) inkluderes.

OVERSÆTTELSE
Oversættelsesproceduren følger dual-panel approach, som består af tre trin. I det første trin 1) samles et panel af oversættere, der i samarbejde opnår konsensus om en første oversættelse inklusiv eventuelle kulturelle tilpasninger. 2) Herefter samles et panel af lægfolk, der vurderer og diskuterer om hver enkelt spørgsmål i den danske version er forståeligt eller eventuelt skal omformuleres. 3) Endelig gennemføres 15-20 interview med respondenter fra målgruppen mhp at vurdere forståelsen af hver enkelt spørgsmål
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2230/08/23

Keywords

  • dementia