På vej mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune

  Project Details

  Description

  Kompetenceudviklings- og kapacitetsopbygningsprojekt for alle skoler i Tårnby Kommune. Projektet klæder alle lærere og skolepædagoger, skoleledelser og skoleforvaltningen - i alt 615 personer - på til at tage de første skridt i retning mod at kunne arbejde som professionelle læringsfællesskaber i et whole-system-approach. Projektet fokuserer på opbygning af samarbejdskompetencer som afsæt for professionelt teamsamarbejde og betoner tematikker som bl.a. mødekultur, refleksionsformer og beslutningsprocesser; kollektiv systematisk tilgang til arbejdet med elevers læring og progression; forandringsledelse samt organisatorisk procesfastholdelse. Projektet er finansieret af A. P. Møller Fondens folkeskoledonation.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1731/10/20

  Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • management, organizational development and innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.