Pårørendes behov for støtte ved plejeorlov

  • Steenfeldt, Vibeke Østergaard (Principle researcher)
  • Beck, Malene (Co-researcher)
  • Jensen, Janet Froulund (Co-researcher)
  • Gundtoft Roikjær, Stine (Co-researcher)
  • Simonÿ, Charlotte (Co-researcher)
  • Skjødt, Ulla (Co-researcher)

Project Details

Description

Det kan være en stor byrde at passe en alvorligt og uhelbredeligt syg nærtstående i eget hjem. Dels er det en belastning hele tiden at skulle være klar til at hjælpe, og det kan være svært at give sig selv plads til at sørge for egne behov. Dels kan man være uforberedt på forskellige plejeopgaver og reaktioner på at være så tæt på et menneske, der er alvorligt sygt og evt. opleve det kropslige forfald hos en elsket nærtstående. Der kan være udfordringer relateret til sociale forhold som fx økonomi og til det at holde fast i nogle sociale relationer, og man kan stå uforberedt over for nogle af de store eksistentielle spørgsmål, der kan melde sig både hos den syge og hos den pårørende selv.
Ambitionen i dette projekt er at tilvejebringe viden om, hvilke behov pårørende til alvorligt syge mennesker har i forhold til rollen som omsorgsgiver enten på plejeorlov eller i tilsvarende situationer, hvor man passer den syge i hjemmet i tiden frem til livets afslutning.
StatusActive
Effective start/end date01/11/2331/10/24

Collaborative partners

  • (lead)
  • Region Sjællnad