Pædagogen i skolen - status og udsyn

  Project Details

  Description

  Baggrund og udgangspunkt
  Den nye skolereform er nu på vej mod afslutningen af sit første år. Som noget væsentligt nyt har pædagogerne fået en mere central rolle i skolen gennem blandt andet faglig fordybelse, understøttende undervisning, et større fokus på bevægelse og forskellige andre tematikker. Vigtigst har vi fået en ny pædagogfaglighed og en ny pædagogisk titel, nemlig skolepædagoger.

  Dette forskningsprojekt er optaget både kvantitativt og kvalitativt af, hvordan disse nye skolepædagoger finder deres vej ind i folkeskolen. Forskningsprojektet er tænkt som et kontinuerligt projekt, der hvert andet år, med start september 2015 undersøger og gør status over skolepædagogernes rolle på skolerne både kvantitativt og kvalitativt. Vilkår og rammer for efterfølgende forløb skal drøftes ved afslutningen af projektet.

  Formål
  Dette forskningsprojekt ønsker at undersøge skolepædagogernes rolle på skolerne i Hovedstadsområdet: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Forskningsmæssigt ønskes et kvantitativt overblik over: hvor mange pædagoger, der arbejder som skolepædagoger, hvor mange pædagoger der samlet set er knyttet til den enkelte skole, hvad de arbejder med på skolen samt hvor de ser de største muligheder og barrierer for udviklingen af en skolepædagogfaglighed og didaktik?

  Forskningsprojektet ønsker således at skabe viden på to niveauer:

  1. Kvantitativ undersøgelse – survey: Pædagogen i skolen – status.
  Herunder blandt andet: Hvor mange er der? Hvor lang tid er de på skolen? Hvordan er de tænkt ind i skoledagen? Og hvordan er de tænkt i organisationen?

  2. Kvalitativ undersøgelse – fokusgruppeinterview: Pædagogen i skolen – udsyn.
  Herunder blandt andet: hvordan tænker de egen rolle? Hvad laver de? Hvad ser de som største barrierer for udviklingen af en skolepædagogprofil? Hvordan er samspillet med lærerne og hvad stiller sig befordrende og udfordrende op i forhold til dette? Og hvilke ønsker har de selv til opgaverne?

  StatusFinished
  Effective start/end date29/05/1515/07/16

  Collaborative partners

  • (lead)
  • BUPL (Project partner)

  Keywords

  • public school

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.